„Prieš plauką”

Mūsų Lietuvėlės „ne rimtos” muzikos pasaulyje vyksta įdomūs dalykai. O jeigu būt tikslesniam, tai įdomumo absoliučiai jokio nėra, o nuo esamo muzikinio vyksmo norisi verkti. Atmeskim visus rimtosios muzikos koncertėlius, visus džiazus, klasikinę estradą ir pasilikim tai, ką 24 val. per parą suka mūsų mielos radijo stotys. Pasilikim tai, ką per įvairius festivalius rodo fonogramų mylėtojai, ką sugroja neapmokestinamas naivus, pilnas beviltiškai romantiškų idėjų jaunimas, o senimas, kuris desperatiškai įsikabinęs į pinigus (lyg tas spiro dydžio atlygis būtų to vertas) yra visiškai nusispjovęs į atsinaujinimą. Na, ir ką gi mes turim?

Apie tai, ką mes turim, mes ir norėtume pašnekėti mūsų interneto skyrelyje. Lietuva - didelis kaimas. Visi kartu geria, vartoja, vaikšto vieni pas kitus ir kiti pas vienus į svečius, kartu atostogauja, keičiasi partneriais, pastoviai „tusavojasi” tuose pačiuose renginiuose ir dalinasi tarp savęs pinigus. Tai kaip po to jie vienas kitam gali pasakyti į akis, kad tu, brolau, minkai tirštą š..., o iš tavęs, sese, nieko neliko, kas buvo anksčiau.

Mūsų žurnalistai, rašantys apie roką, kaip toj V.Visockio dainoj - parišti viena virvele. Sakyčiau, kad šio garbingo žodžio jie neverti. Jie pasidarė tik kaip informaciniai biuleteniai - tas, arba ta išleido kasetę, plokštelę, klipą, orą, etc., ta, arba tas važiuos, gros, šoks, bus, leis naują fonogramą (ta pačia tema) ir prezentuos. Dar parašo kaip grupė susipažino, ką dainininkė ir ką “blogas berniukas” vakar iškrėtė. Ar dažnai, brangieji, jūs skaitote kritiškus straipsnius apie tą muzikinį jovalą, kurį mums grūda per ausis ir akis? Karalius ne tik seniai nuogas, bet kas įdomiausia, niekas net nesijuokia ir norisi paklausti, ar išvis kas anksčiau juokėsi. Nesiginčijant dėl skonio, savaime kyla klausimas - ar visų grupių, dainininkų ir dainininkių leidžiami singlai, kasetės ir diskai yra tas geras ir teisingas produktas? Atsakymas aiškus ir garsiai nešnekant.

Todėl mes ir nusprendėme įkurti skyrelį „Prieš plauką”. Jokiu būdu nepretenduojame į absoliučią tiesą (mene jos nėra), nesiruošiam būti nepajudinami ledkalniai dėl savo nuomonės. Mūsų tikslas - pasakyti, parašyti kitaip, negu rašo periodinė spauda. Bet tai nereiškia, kad mes nusiteikę prieš visus iš principo. Anaiptol. Kiek leis mūsų jėgos, mes bandysime į daugelį reiškinių, kurie vyksta pas mus roko muzikiniame pasaulyje pažvelgti plačiau muzikine, filosofine prasme, galų gale roko istorijos kontekste. Kas iš to gausis, viskas priklausys nuo jūsų, gerbiami skaitytojai.

Pasakysime jums didelį „ačiū”, jei mūsų pastebėjimuose dalyvausite ir jūs, išreikšite internetu savo mintis, palinkėjimus, vienu, ar kitu jums rūpimu klausimu išsakytumėte savo nuomonę. Juk tik diskusijose ieškoma bendrų sąlyčio taškų, formuojama nuomonė, galų gale bręstama.
 


Alternatyva