„Šiuolaikinės gitaros pradžiamokslis”

Žodynas  »  Tabulatūra, diagrama, simboliai  »  Gitaros specifinio
žymėjimo nustatymas
  »  Atsiliepimai  »  Kur nusipirkti  »  Rėmėjai


Žodynas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

A.D. (Arm Dive) - nuleisti rankeną
Arm - rankena
Artificial harmonic (A.H.) - dirbtinis flažoletas

B

Bar - taktas, (Bar line) – takto brūkšnys
Barre - bare (barré Pr.pertvertas,užtvertas) visų stygų užspaudimas pirštu
Beat - smūgis, (takto) dalis, pulsacija, mušimas
Bend (B) - tempimas
Bend and Release (R) - stygos tempimas į viršų ir atleidimas
Both gtrs. - abejos gitaros
Brass - variniai (instrumentai), sintezatoriumi imituojami pučiamieji
Bridge - 1) tiltukas (ramstukas), 2) pjesės (muz. kūrinio) vidurinė dalis
Bridge pickup - užpakalinis ėmiklis (prie tilto)

C

Cello - violončelė, violončelės imitacija gitara
Chicken-pickin - "viščiuko snapelis". Braukimas mediatoriumi kartu nykščio arba smilio galiuku paliečiant stygą
Choke (cho) - patempimas
Choppy phrasing () - "draskyta", stakato (staccato) frazuotė
Chops - trumpos "klišė"- frazės
Chord - akordas
Chorus - kvadratas (square), užbaigta funkcinė - harmoninė struktūra
Clear tone - švarus, grynas garsas

D

Degree - gamos laipsnis
Depress bar - nuleisti rankeną
Diads - dvigarsiai (dvibalsiai)
Dip bar - "panardinti", nuleisti rankeną
Dive and return - "panardinti" ir "grąžinti" rankeną (nuleisti ir atleisti)
Down - žemyn
Down beat - stiprus(i) smūgis, (takto) dalis, pulsacija
Down stroke () - braukimas mediatoriumi žemyn
Drums - būgnai

E

E.B. - elektrobosas
E.G.1 - pirmoji elektrogitara
E.G.2 - antroji elektrogitara
Eighth note - aštuntinė nata

F

Fade in - laipsniškai atsirasti
Fade out - laipsniškai gesti, nutilti
Feedback (fdbk) - atgalinis ryšys, stygos sužadinimas garsiakalbiu
Finger - pirštas
Fingerboard - viso grifo darbinė dalis,postygis
Fingerpicking - braukimas pirštais be mediatoriaus
Flat () - bemolis
Flutters - virpesys, atliekamas vibratoriumi
Forth - kvarta
Fortheenth - ketvirtis
Free tempo - laisvas tempas
Fret - skersinis dalmuo (4 fr. - 4-tas skirsnis)
Fretboard - grifo antdėklas (skirsnių lenta, grifo juosta)
Fret hand - ranka, spaudžianti stygas prie skirsnių (paprastai kairė)
Full - pilnas, visas
Full bend - vieno (pilno) tono patempimas

G

g - glissando
Ghost bend - begarsis patempimas
Ghost note - negirdimas, neaiškus, duslokas garsas
grace note - melizmas (papuošimas), foršlagas
Grad. descent - lėtai (laipsniškai) leisti
Grad. release - lėtai (laipsniškai) grįžti
Gtr. II doubles Gtr. I - II gtr. dubliuoja I gtr.

H

Half - pusinė trukmė
Half step - pustonis
Hammer on (H) - garso išgavimas (kairės rankos) piršto smūgiu, legato
Hand - ranka
Harmonic - 1) flažoletas, 2) atitinkantis harmoniją, tinkamas harmonijai
Hold bend - laikyti patempimą, garsai išgaunami įtempus stygą
Humbucker - sudvejintas garso ėmiklis, "grąžinantis foną"

I

Index - smilius
Intro - įžanga

J

Jack - kištukas, "džekas"

K

K.b. (keyboard) - klavišiniai instrumentai
Key - tonacija

L

Let ring - leisti skambėti, laikyti garsą (skambinant akordų arpedžio)
Lick - muzikinė "klišė" - frazė
Light mute - lengvas stygų prislopinimas
Line - melodinė linija

M

Measure - taktas
Middle - didysis pirštas
Middle pickup - vidurinis ėmiklis
Mode - dermė
Mute - slopinti, duslinti (pvz. garsą, akordą)

N

Natural harmonic (N.H.) - natūralus flažoletas
N.C. (no chords) - nėra akordų, be akordų
Neck - kaklelis, grifas
Neck pickup - priekinis ėmiklis (prie grifo) 
Noise - ūžesys, triukšmas

O

Off Beat - silpnosios dalys; dalys, išsidėsčiusios tarp pagrindinių stipriųjų dalių
On Beat - pagrindinės stipriosios dalys
Open chord - akordas su atvirom stygom
Opening chord - įžanginis akordas
Out - 1) už, išeinantis už ribų, 2) išėjimas
Overtone - obertonas (priegarsis)

P

Palm mute (P.M.) - slopinimas (dengimas) delnu
Pick - mediatorius
Picking - garso išgavimas, brūkštelėjimas mediatoriumi; down pick (); up pick ()
Pick portament - slydimas mediatoriumi per bosines stygas
Pick slide - slydimas mediatoriumi
Pickup - garso ėmiklis
Pinky (p) - mažasis pirštas
Pitch - (tono, garso) aukštumas
Port. Arm. Up - lėtai kelti rankeną
Port. C
- lėti patempimai (choke)
Port. h.c - lėti patempimai (choke)
Prebend - išankstinis patempimas, patempti ir tik po to išgauti garsą
Pull bar up - kelti rankeną į viršų
Pull Off - nukabinti kairės rankos pirštais - legato

Q

Quarter Note - ketvirtinė nata

R

R - dešinioji ranka ant grifo
Rake - sugrėbti (per stygas)
Release - patempimo grąžinimas, išrišimas
Rest - pauzė
Return - grąžinti (rankeną)
Rhy.Fig. 1 (Rhythm Figure) - ritminė figūra 1.
Riff - ryški muzikinė frazė, "rifas", melodija, motyvas, skambinimas gitara - dainos tema
Riff A - "rifas" A (piešinys A)
Ring - skambėti
Root - pagrindinis garsas, tonika
Run - eiga, pasažas

S

Scale - gama
Second - sekunda
Semi-harm. - pusiau flažoletas
Sharp () – diezas    
Shift (sh) - perkėlimas, poslinkis
Silent tap/pull-off - nukabinti dešine ranka; tylus (begarsis) smogimas - nukabinimas
Single coil;font-family:"Courier New""> - viengubas daviklis
Single note - vienbalsis
Slide (sl., S) - slydimas, glissando
Slight bend () - mikropatempimas
Slur () - garsų suliejimas, jungti gaidas, legato
Sound - garsas, įvardintas garsas
String (stg) - styga
Stroke - brūkštelėjimas mediatoriumi
Sweep picking - skambinimo būdas "šluojant" per stygas mediatoriumi
Synth - sintezatorius

T

Tacet – įžanga, prieštaktis
Tapping, tap (T) - smūgiavimas
Tempo change - tempo kaita
Third - tercija
Thumb - nykštys
Time - metras
Tone - tembras
Top - viršūnė
Touch - prisilietimas, tušė (savitas palietimo būdas)
tr - trelė
Trem. bar (slight vib) - silpnas vibrato rankena
Tremolo arm, Tremolo bar - rankena
Tremolo picking - labai greitas vieno garso ar kelių garsų nuoseklus kartojimas mediatoriumi
Triad - trigarsis
Triplet - triolė
Tune - 1) motyvas, tema, 2) instrumento derinimas
Tune down 1/2 step - suderinkite gitarą 1/2 tono žemiau(derinimas - Eb)
Tuning - suderinimas
Two-hand - skirtas abiem rankoms

U

Up beat - silpnoji dalis
Up stroke - brūkštelėjimas į viršų ()

V

Vibrato arm - vibratoriaus rankena, (Vibrato Bar) - rankena
Vocal - vokalas
Voicing - sangaidojimas
Volume - garsumas, (Volume swell) - lengva ataka, panaudojant garso potenciometro rankeną

W

Whammy bar (w/b) - rankena
Whole tone - pilnas tonas
Wide vib ()- platus  vibrato
With - su, (w/b - with bar) - su rankena, (w/p - with pick) – mediatoriumi


Pagrindiniai akordai:

I, Tonic - tonikos trigarsis (mažorinis)
IV, Subdominant - subdominantinis akordas (trigarsis)
V, Dominant - dominantseptakordas

Lygiagretus (giminingas) minoras:

VIm, Tonic - tonikos trigarsis (minorinis)
IIm, Subdominant - subdominantinis akordas (minorinis)
III7, Dominant - dominantseptakordas

Įprastininiai akordai:

M, Major - mažorinis (didysis) trigarsis
m, Minor - minorinis (mažasis) trigarsis
6, Sixth - mažorinis sekstakordas
m6, Minor sixth - minorinis sekstakordas
7, Seventh - dominantseptakordas
M7, Major seventh - mažorinis septakordas
m7, Minor seventh - minorinis septakordas
9, Ninth - nonakordas (dominantseptakordas su nona)

Papildomi akordai:

o, Diminished - sumažintas septakordas (trigarsis)
+, Augmented - padidintas trigarsis
sus2, Suspended second - kvintakordas su suspenduota (užlaikyta) sekunde
7sus2, Seventh susp.2nd - dominantseptakordas (be tercijos) su suspenduota sekunde
sus4, Suspended fourth - kvintakordas su suspenduota kvarta
7sus4, Seventh susp.4th - dominantseptakordas su suspenduota kvarta
5, Fifth - kvintakordas (trigarsis be tercijos)
-5, Diminished fifth - mažorinis trigarsis su sumažinta kvinta
7b5, Seventh dim.fifth - dominantseptakordas su sumažinta kvinta
m7b5, Minor 7th dim.fifth - minorinis septakordas su sumažinta kvinta (pusiau sumažintasis)
7#5, Seventh aug.fifth - dominantseptakordas su padidinta kvinta
7b9, Seventh monir 9th - dominantseptakordas su mažąja nona
7#9, Seventh aug.9th - dominantseptakordas su padidinta nona
7b9#5, Seventh minor 9th aug.5th - dominantseptakordas su mažąja nona ir padidinta kvinta
7/6, Seven-six - septsekstakordas
9b5, Ninth dim.5th - nonakordas su sumažinta kvinta
9#5, Ninth aug.5th - nonakordas su padidinta kvinta
M9, Major ninth - mažorinis nonakordas
m9, Minor ninth - minorinis nonakordas
9/6, Nine-six - nonsekstakordas
m9/6, Minor nine-six - minorinis nonsekstakordas
add9, Added ninth - mažorinis trigarsis su (pridėta) nona
11, Eleventh - undecimakordas (nonakordas su undecima)
m11, Minor eleventh - minorinis undecimakordas (minorinis septakordas su undecima)
11+, Augmented eleventh - padidintas undecimakordas (nonakordas su padidinta undecima)
13, Thirteenth - tercdecimakordas (nonakordas su tercdecima)
13b9, Thirteenth min.9 - tercdecimakordas su mažąja nona
13b9b5, 13th.min.9.dim5th - tercdecimakordas su mažąja nona ir sumažinta kvinta.


Gamos pasirinkimo konspektas:

MAŽORINIS SEPTAKORDAS

Bazinio akordo tekstūra

Pirmasis apvertimas

Antrasis apvertimas

Trečiasis apvertimas

Skaitmeninė išraiška

1,3,5,7

3,5,7,1

5,7,1,3

7,1,3,5

(1234)

1,5,7,3

3,7,1,5

5,1,3,7

7,3,5,1

(1342)

1,7,3,5

3,1,5,7

5,3,7,1

7,5,1,3

(1423)

1,5,3,7

3,7,5,1

5,1,7,3

7,3,1,5

(1324)

Mažorinių gamų pasirinkimas

1,2,3,4,5,6,7 Mažorinė (nepabrėžiant kvartos), kiti pavadinimai = Ionian, Greek Lydian, Medieval Hypolydian, Bilaval That, Mela Shankarabharanam, Ghana Heptatonic, Peruvian Major, 4th Plagal Byzantine

Akordo tekstūra

1,3,5,7,2

1,2,3,#4,5,6,7 Lydinė (mažorinė gama su +4ta), kiti pavadinimai = Greek Hypolydian, Kalyan That (Yaman), Mela Mecakalyani, Ping

Akordo tekstūra

1,3,5,7,2

1,2,3,4,5,#5,6,7 Bibopinė gama, kitas pavadinimas = Altered Mixolydian

Akordo tekstūra

1,3,5,7,2

1,2,3,4,5,b6,7 Harmoninio mažoro, kiti pavadinimai = Mela Sarasangi, Mischung 2, Ethiopian

Akordo tekstūra

1,3,5,7,2

1,2,3,#4,#5,6,7 Lydinė padidintoji, kitas pavadinimas = Lydian sharp 5

Akordo tekstūra

1,3,#5,7,2

1,#2,3,5,b6,7 Padidintoji, kiti pavadinimai = Messiaen's truncated mode 3 inverse, Genus tertium

Akordo tekstūra

1,3,5,7,2

1,#2,3,#4,5,6,7 Šeštosios dermės harmoninio minoro, kiti pavadinimai = Mela Kosalam, Raga Kusumakaram

Akordo tekstūra

1,3,5,7,2

1,b2,#2,3,#4,5,6,b7 Sumažintoji (pustonio-tono), kiti pavadinimai = Octatonic, Messiaen's mode 2, Dominant Diminished, Half-Whole step scale

Akordo tekstūra

1,3,5,7,2

1,b3,4,#4,5,b7 Bliuzinė gama, kitas pavadinimas = Blues scale I

Akordo tekstūra

1,3,5,7,2

1,2,3,5,6 Mažorinė pentatonika, kiti pavadinimai = Ryosen, Man Jue, Gong, Raga Bhopali (Bhup), Mohana, Deskar, Bilahari, Kokila, Peruvian Pentatonic 1

Akordo tekstūra

1,3,5,7

DOMINANTSEPTAKORDAS

Bazinio akordo tekstūra

Pirmasis apvertimas

Antrasis apvertimas

Trečiasis apvertimas

Skaitmeninė išraiška

1,3,5,b7

3,5,b7,1

5,b7,1,3

b7,1,3,5

(1234)

1,5,b7,3

3,b7,1,5

5,1,3,b7

b7,3,5,1

(1342)

1,b7,3,5

3,1,5,b7

5,3,b7,1

b7,5,1,3

(1423)

1,5,3,b7

3,b7,5,1

5,1,b7,3

b7,3,1,5

(1324)

Dominant 7-akordo gamų parinkimas

1,2,3,4,5,6,b7 Dominant 7-akordo, kiti pavadinimai = Mixolydian, Greek Hypophrygian, Iastian, Medieval Hypoionian, Khamaj, That, Mela Harikambhoji, Mischung 3, Ching

Akordo tekstūra

1,3,5,b7,2

1,2,3,4,5,6,b7,7 Bibopinė gama, kiti pavadinimai = Genus diatonicum, Dominant Bebop, Raga Khamaj, Desh Malhar, Alhaiya Bilaval, Maqam Shawq Awir, Chinese Eight-Tone

Akordo tekstūra

1,3,5,b7,2

1,b2,3,4,5,b6,b7 Ispanų arba Žydų gama, kiti pavadinimai = Mela Vakulabharanam, Alhijaz, Arabic, Harmonic Major inverse, Raga Jogiya, Vativasantabhairavi, Ahavoh Rabboh, Maqam Humayun

Akordo tekstūra

1,3,5,b7,(b2)

1,2,3,#4,5,6,b7 Lydinė-dominantinė, kiti pavadinimai = Mela Vacaspati, Raga Bhusavati, Overtone, Mixolydian sharp 4

Akordo tekstūra

1,3,5,b7,2

1,2,3,4,5,b6,b7 Indų, kiti pavadinimai = Mela Carukesi, Raga Tarangini, Mischung 6, Mixolydian flat 6

Akordo tekstūra

1,3,5,b7,2

1,2,3,#4,#5,b7 Sveikųjų tonų (6 tonų gama), kiti pavadinimai = Messiaen's mode 1, Raga Gopriya, Anhemitonic Hexatonic

Akordo tekstūra

1,3,#5,b7,2

1,b2,#2,3,#4,5,6,b7 Sumažintoji (pustonio-tono), kiti pavadinimai = Octatonic, Messiaen's mode 2, Dominant Diminished, Half-Whole step scale

Akordo tekstūra

1,3,5,b7,b2,(#2)

1,b2,#2,3,#4,#5,b7 Sumažintoji sveikųjų tonų, kiti pavadinimai = Super Locrian, Altered, Diminished Whole-tone, Locrian flat 4

Akordo tekstūra

1,3,#5,b7,#2,(b2)

1,b3,4,#4,5,b7 Bliuzinė gama, kitas pavadinimas = Blues scale I

Akordo tekstūra

1,3,5,b7,2,(#2)

1,2,3,5,6 Mažorinė pentatonika, kiti pavadinimai = Ryosen, Man Jue, Gong, Raga Bhopali (Bhup), Mohana, Deskar, Bilahari, Kokila, Peruvian Pentatonic 1

Akordo tekstūra

1,3,5,b7,2

DOMINANTSEPTAKORDAS SU SUSPENDUOTA KVARTA

Bazinio akordo tekstūra

Pirmasis apvertimas

Antrasis apvertimas

Trečiasis apvertimas

Skaitmeninė išraiška

1,4,5,b7

4,5,b7,1

5,b7,1,4

b7,1,4,5

(1234)

1,5,b7,4

4,b7,1,5

5,1,4,b7

b7,4,5,1

(1342)

1,b7,4,5

4,1,5,b7

5,4,b7,1

b7,5,1,4

(1423)

1,5,4,b7

4,b7,5,1

5,1,b7,4

b7,4,1,5

(1324)

Dominant 7-akordo sus4 gamų parinkimas

1,2,3,4,5,6,b7 Dominant 7-akordo gama (nepabrėžiant tercijos), kiti pavadinimai = Mixolydian, Greek Hypophrygian, Iastian, Medieval Hypoionian, Khamaj, That, Mela Harikambhoji, Mischung 3, Ching

Akordo tekstūra

1,4,5,b7,2

b7,1,2,4,5 Mažorinė pentatonika nuo b7 laipsnio, kiti pavadinimai = Major Pentatonic, Ryosen: Japan, Man Jue, Gong: China, Raga Bhopali (Bhup), Mohana, Deskar, Bilahari, Kokila, Peruvian Pentatonic 1, Ghana pent.2

Akordo tekstūra

1,4,5,b7,2

1,2,3,4,5,6,b7,7 Bibopinė gama, kiti pavadinimai = Genus diatonicum, Dominant Bebop, Raga Khamaj, Desh Malhar, Alhaiya Bilaval, Maqam Shawq Awir, Chinese Eight-Tone

Akordo tekstūra

1,4,5,b7,2

MINORINIS SEPTAKORDAS

Bazinio akordo tekstūra

Pirmasis apvertimas

Antrasis apvertimas

Trečiasis apvertimas

Skaitmeninė išraiška

1,b3,5,b7

b3,5,b7,1

5,b7,1,b3

b7,1,b3,5

(1234)

1,5,b7,b3

b3,b7,1,5

5,1,b3,b7

b7,b3,5,1

(1342)

1,b7,b3,5

b3,1,5,b7

5,b3,b7,1

b7,5,1,b3

(1423)

1,5,b3,b7

b3,b7,5,1

5,1,b7,b3

b7,b3,1,5

(1324)

Minorinių gamų pasirinkimas

1,2,b3,4,5,6,b7 Minorinė (Dorinė), kiti pavadinimai = Greek Phrygian, Medieval Hypomixolydian, Kafi That, Mela Kharaharapriya, Raga Bageshri, Raga Sriraga, Bhimpalasi, Mischung 5, Eskimo Heptatonic, Yu: China

Akordo tekstūra

1,b3,5,b7,2,4

1,2,b3,3,4,5,6,b7 Bibopinė gama, kiti pavadinimai = Minor Bebop, Raga Zilla

Akordo tekstūra

1,b3,5,b7,2,4

1,2,b3,4,5,6,7 Melodinio minoro (kylančio), kiti pavadinimai = Jazz Minor, Mela Gaurimanohari, Raga Patdip, Raga Velavali, Mischung 1, Hawaiian

Akordo tekstūra

1,b3,5,7,2,4

1,2,b3,4,5,#5,6,7 Bibop-minorinė, kiti pavadinimai = Zirafkend: Arabic

Akordo tekstūra

1,b3,5,7,2

1,b3,4,#4,5,b7 Bliuzinė gama, kitas pavadinimas = Blues scale I

Akordo tekstūra

1,b3,5,b7,2,(4)

1,b3,4,5,b7 Pentatonika (minorinė pentatonika), kiti pavadinimai = Raga Dhani (Suddha Dhanyasi), Abheri, Udhayaravi Chandrika, Qing Shang, Gu Xian, Jia Zhong, Yu, Pyongjo-kyemyonjo, Minyo, Peruvian Pentatonic 2, Blues Pentatonic

Akordo tekstūra

1,b3,5,b7,2

1,2,b3,4,5,b6,7 Harmoninio minoro, kiti pavadinimai = Spanish gipsy, Pilu That, Mela Kiravani, Raga Kiranavali, Kirvani, Mischung 4, Maqam Bayat-e-Esfahan

Akordo tekstūra

1,b3,5,7,2,4

1,2,b3,4,#4,#5,6,7 Sumažintoji (tono-pustonio), kiti pavadinimai = Diminished, Messiaen's mode 2 inverse, Whole-Half step scale

Akordo tekstūra

1,b3,5,7,2,4

1,b2,b3,4,5,b6,b7 Fryginė, kiti pavadinimai = Greek Dorian, Medieval Hypoaeolian, Bhairavi That, Mela Manumatodi, Raga Asaveri, In, Maqam Kurd, Major Inverse

Akordo tekstūra

1,b3,5,b7,2

1,2,b3,4,5,b6,b7 Natūralioji minorinė, Eolinė, kiti pavadinimai = Greek Hyperphrygian, Medieval Hypodorian, Asavari That, Mela Natabhairavi, Raga Jaunpuri, Se, Peruvian Minor

Akordo tekstūra

1,b3,5,b7,2,4

PUSIAU SUMAŽINTASIS SEPTAKORDAS

Bazinio akordo tekstūra

Pirmasis apvertimas

Antrasis apvertimas

Trečiasis apvertimas

Skaitmeninė išraiška

1,b3,b5,b7

b3,b5,b7,1

b5,b7,1,b3

b7,1,b3,b5

(1234)

1,b5,b7,b3

b3,b7,1,b5

b5,1,b3,b7

b7,b3,b5,1

(1342)

1,b7,b3,b5

b3,1,b5,b7

b5,b3,b7,1

b7,b5,1,b3

(1423)

1,b5,b3,b7

b3,b7,b5,1

b5,1,b7,b3

b7,b3,1,b5

(1324)

Pusiau sumažintojo gamų pasirinkimas

1,b2,b3,4,b5,b6,b7 Pusiau sumažintoji (Lokrinė), kiti pavadinimai = Greek Mixolydian, Greek Hyperdorian, Medieval Hypophrygian

Akordo tekstūra

1,b3,b5,b7

1,2,b3,4,b5,b6,b7 Pusiau sumažintoji #2(Lokrinė #2), kiti pavadinimai = Minor Locrian, Half Diminished, Minor flat 5

Akordo tekstūra

1,b3,b5,b7,2

1,b2,b3,4,b5,5,b6,b7 Bibopinė gama, kito pavadinimo = nėra

Akordo tekstūra
1,b3,b5,b7

SUMAŽINTASIS SEPTAKORDAS

Bazinio akordo tekstūra

Pirmasis apvertimas

Antrasis apvertimas

Trečiasis apvertimas

Skaitmeninė išraiška

1,b3,b5,bb7

b3,b5,bb7,1

b5,bb7,1,b3

bb7,1,b3,b5

(1234)

1,b5,bb7,b3

b3,bb7,1,b5

b5,1,b3,bb7

bb7,b3,b5,1

(1342)

1,bb7,b3,b5

b3,1,b5,bb7

b5,b3,bb7,1

bb7,b5,1,b3

(1423)

1,b5,b3,bb7

b3,bb7,b5,1

b5,1,bb7,b3

bb7,b3,1,b5

(1324)

Sumažintojo gamos pasirinkimas

1,2,b3,4,b5,b6,6,7 Sumažintoji (8 tonų gama), kiti pavadinimai = Messiaen's mode 2 inverse, Whole-Half step scale

Akordo tekstūra
1,b3,b5,6