„Šiuolaikinės gitaros pradžiamokslis”

Žodynas  »  Tabulatūra, diagrama, simboliai  »  Gitaros specifinio
žymėjimo nustatymas
  »  Atsiliepimai  »  Kur nusipirkti  »  Rėmėjai


Gitaros specifinio žymėjimo nustatymas
(penklinėje ir tabulatūroje)


Siūlomi skambinimo bei žymėjimo būdai yra plačiai paplitę ne tik dabartiniuose gitarai skirtuose muzikiniuose leidiniuose su tabulatūriniu žymėjimu, bet ir tradiciniame žymėjime (tik penklinėje).

BEND – lenkimas arba tempimas. Pirmas garsas tempiamas iki nurodyto aukštumo ( " lenkta " nata dažnai rašoma skliausteliuose ).

Išsikišusiu nykščiu ( kaip atrama ) patogiau spausti grifo kaklelį, nes taip palengvinamas trečiojo piršto stygos tempimas arba vibravimas. Patempimai daugiausiai vartojami skambinant antrąja ir trečiąja styga. Pirštas, kuriuo tempiame, dažniausiai būna trečias.

 

Patempimas ½

Išgaukite garsą ir patempimu paaukštinkite jį ½ (vienas skirsnis). Arba kad atitiktų sekančio skersinio dalmens garsą.

 

1/2

FULL – pilnas patempimas.

Išgaukite garsą ir patempimu paaukštinkite jį pilnu tonu (du skirsniai).

Full
 

LEGATO BEND AND RELEASE – legato patempimas ir atleidimas.

Išgavę garsą tempimu paaukštinkite jį ½ ( arba pilnu ) tonu. Po to atleiskite įtempimą, kad vėl girdėtųsi pradžioje skambintas garsas. Visos trys natos sujungtos todėl išgaunamas tik pirmas garsas.

 

½ ( or Full )

GHOST BEND – patempimas „šmėkla”.

Patempimu paaukštinkite stygą ½ (arba pilno) tono intervalu ir tik po to išgaukite garsą.

½ (or Full)


REVERSE BEND – reversinis patempimas arba

PRE-BEND – išankstinis patempimas arba

GHOST BEND AND RELEASE – patempimas „šmėkla” ir atleidimas.

Išgaukite jau iš anksto patemptą garsą ir tik po to nuleiskite jį į  pažymėtą („lenkta” nata dažnai rašoma skliausteliuose). Išankstinį patempimą stenkitės daryti greitai, kad skambinimo metu neatsiliktumėte nuo ritmo.

Patempimu paaukštinkite stygą ½ (arba pilno) tono intervalu. Išgaukite patemptą garsą ir tik po to nuleiskite jį į pažymėtą.

                1/2 (or Full)

UNISON BEND – unisoninis patempimas.

Paprastai, unisoninis „lenkimas” atliekamas tempiant stygą į unisoną su kita styga. Pvz.: geresnis yra trečios stygos tempimas nuo D į E, kai antroje stygoje yra laikoma E. Išgaukite žemutinį garsą, šiek tiek ankščiau už viršutinį ir tempkite kad jis skambėtų kaip kaimyninės stygos viršutinis garsas.

Full

w/bar. (...with...bar ) – vibratoriumi...

TREMOLO BAR or vibrato ( mechanical ) – mechaninis vibratorius.

Mechaninis įrenginys elektrinėse gitarose, kuriuo atliekami skambančio tono periodiniai svyravimai. Vibratorius paprastai būna pritvirtintas prie stygų laikiklio ( tailpiece ). Garso vibravimo greitis ir gylis priklauso nuo vibratoriaus rankenos judinimo.

Spaudžiant vibratoriaus rankeną tonas panardinamas žemyn nurodytu intervalu, po to, atleidžiant rankeną, tonas grąžinamas į pradinį skambėjimą.

1 ½

             

VIBRATO – paprastai, kairės rankos vibrato.

Skambinant tercijas, sekstas arba trigarsius geriau panaudoti mechaninį vibratorių.

Greitu patempimu-atleidimu vibruokite garsą kairės rankos pirštu arba vibratoriumi.

SHAKE OR EXAGGERATED VIBRATO – svyruojantis arba padidintas vibrato.

Greitu patempimu-atleidimu keiskite aukštį didesniu atstumu vibruojant natą kairės rankos pirštu arba vibratoriumi.

 

SLIDE – slydimas arba glissando (gliss.).

Tabulatūrose arba penklinėse glissando žymimas įstriža linija aukštyn arba įstriža linija žemyn.

a) Slydimas.

Išgaukite pirmą garsą ir nekeisdami piršo nuslyskite į antrą garsą. Antro garso nebereikia specialiai išgauti.

sl.
     

b) Slydimas.

Atliekamas taip pat, kaip pirmasis variantas, tik dabar išgaunamas ir antras garsas.

sl.

c) Slydimas.

Išgaukite garsą keliais skirsniais žemiau nurodyto ir nuslyskite į pažymėtą skirsnį.

sl.

d) Slydimas.

Išgavę garsą nurodytame skirsnyje nuslyskite aukštyn, slydimo gale atleisdami stygą.

sl.

PICK SLIDE – slydimas mediatoriumi.

Braukite išilgai stygų ( su apvijom ) nuo tiltelio iki grifo vidurio mediatoriaus briauna. Išgautas garsas primins krebždėjimą.

HAMMER-ON – plakimas į viršutinį garsą. Garso išgavimas kairės rankos piršto smūgiu.

Išgaukite pirmą garsą mediatoriumi arba dešinės rankos pirštais, o antrą garsą – kairės rankos piršto smūgiu į skirsnį.


PULL-OFF – nutraukimas į žemutinį garsą.

Iš anksto padėkite du pirštus garsams išgauti nurodytuose skirsniuose. Išgavę pirmą garsą atitraukite pirštą užkabindami stygą ir išgausite antrą garsą.

( Hammer-on paprastai naudojamas norint išgauti aukštesnę natą, o pull-off – žemesnę ).

...dešinės rankos tapping technika.

FRETBOARD TAPPING – smūgiavimas į grifo postygį (antdėklą).

Dešinės rankos smiliumi arba didžiuoju pirštu, kaip plaktuku smokite į skirsnį ir, lyg užkabindami atitraukite pirštą sekančius garsus išgaudami kairės rankos pirštais. (Raidė T pažymi smogtas natas).

 

TREMOLO PICKING – tremolo išgavimas mediatoriumi.

Labai greitas garso nuoseklus kartojimas.

trem.

 

NATURAL HARMONIC – natūralus flažoletas.

Kairės rankos pirštu lengvai prisilieskite prie stygos virš nurodyto skersinio metalinio dalmens ir tik po to išgaukite garsą primenantį varpelį.

Harm.


12

ARTIFICIAL HARMONIC – dirbtinis flažoletas.

Kairės rankos pirštu užspauskite pažymėtą natą. Dešinės rankos kuriuo nors pirštu (pvz. didžiuoju) lengvai prisilieskite prie stygos tiksliai virš nurodyto skliaustuose skersinio metalinio dalmens ir išgaukite garsą mediatoriumi arba kitu (pvz. bevardžiu) pirštu.

ARTIFICIAL „PINCH” HARMONIC – dirbtinis flažoletas „gnybis”.

Prispauskite stygą prie kurio nors skirsnio ir pamėginkite išgauti flažoletą mediatoriaus bruktelėjimu žemyn (). Pasistenkite paliesti stygą nykščio arba smiliaus galiuku. Pastiprintas "distortion" – iškraipytas garsas suteikia dar daugiau galimybių šitam flažoletui išgauti.


(pinch)
A.H.

...skambėjimo aukštumas: E

PALM MUTE (P.M.) – slopinimas delnu (dengimas).

Nepilnai prislopinkite garsą dešinės rankos delnu pridengę stygą, kažkur, prie tilto.

MUFFLED STRINGS – nustelbtos (dempferiuotos) stygos.

Neprispaudę stygos prislopinkite garsą kaire ranka, o dešine išgaukite garsą primenantį mušamuosius.