THE CLASSICAL & MODERN
GUITAR FUND OF LITHUANIA

Shops
Some places to check out!


 All’antico

All’antico" stygos skiriasi nuo tradicinių tokios rūšies komplektų. Jų sukūrimo bei pagaminimo procese dalyvavo gitaristai profesionalai, kurie sąmoningai atsisakė įprastų monolitinių pirmųjų trijų stygų. Todėl visos šešios komplekto stygos turi nailoninę šerdį. Tai suvienodina akordo tembrą, gilumą, dingsta skambėjimo skirtumai tarp atskirų stygų. Ypač tai pasakytina apie 3-G.

"All’antico" stygos gaminamos keturių įtempimų: lengvo, vidutinio, stipraus ir labai stipraus. Praktika rodo, kad kiekvienai gitarai, tiek prastesnei, tiek ir labai gerai, naudojant įvairius komplektus, rasite tą, su kuriuo Jūsų instrumentas skambės geriausiai.

Gali atsitikti ir taip, kad norimą akordą išgausite naudodami keleto skirtingų komplektų stygas. Tuo atveju kreipkitės į parduotuvę ar į “All’antico” firmą. Jūs galėsite užsisakyti pasirinktą komplekto variantą.

Linkime malonaus muzikavimo ir nepamirškite - Jūsų gitara gali ir turi skambéti gerai!

All’antico" strings are different from traditional string set of this type. They were developed and produced with the participation of professional guitar players, who intentionally avoided using traditional monolitical first three strings. Therefore all six strings of the set have a nylon core. This unifies the timbre and depth of a chord and sound differences betveen different strings disappear. This especially noticeable in 3-G.

"All’antico" strings are produced in four degrees of tension: light, medium, high and super high. Practically with each guitar, be it of poor or excellent quality, using different sets of strings you will be able to find the one, which will make your instrument sound the best.

Sometimes the chord you want may be produced using strings from different sets. In this case you are advised to contact the shop or "All’antico" firm. You will be able to order the set you choose.

We wish you a pleasant music making and don’t forget - your guitar can and must sound excellent.

 

Techniniai patarimai

1, 2 ir 3 styga

Tvirtinkite taip

Technical Hints

1, 2 and 3 strings

Fastening 

Stygos užtvirtinimui nenaudokite kilpos, tam skirtas rutuliukas stygos gale.

Do not use a loop to fasten a string, for this purpose use a small ball at the end of the string. 

Negalima kirpti

Do not cut 

4, 5 ir 6 styga

Tvirtinkite taip

4, 5 and 6 strings

Fastening 

Julius Kurauskas, tel. (+370-98) 50880,  (+370-99) 67121
 


Main page  »  Schools  »  Books  »  Shops  »  Repair  »  Labour agency  »  Miscellanea  »  Gallery  »  Clubs  »  Forum  »  E-mail us

Your information may be placed on this page!


Webmasters: Gena Radiul, Dorianas Daugirdas, Vaidis.

Last update: 2003.08.03. © 1998-2003.