Pagrindinis puslapis

Informacija apie Fondą:

Remti organizacijas, užsiimančias klasikinės ir šiuolaikinės gitaros muzikos vystymu ir populiarinimu Lietuvos Respublikoje.
Remti muzikos klubus.
Remti pavienius muzikantus ir jų kolektyvus.
Remti įvairius muzikinius renginius.
Bendradarbiauti su kitais šioje srityje dirbančiais Lietuvos ir užsienio fondais, labdaros ir paramos organizacijomis.
Julius Kurauskas
Stasys Daugirdas
Alfredas Kukaitis
Audronė Ručienė
Gintaras Ručys
V.Druskio g., Nr.9-220, Vilnius.
Telefonai: 444-549; 707-125.
Išsamesnę informaciją apie Fondą Jus rasite skyriuje Fondo įstatai.

   Gitara - vienas seniausių ir populiariausių instrumentų pasaulyje, savo istoriją skaičiuojanti nuo antrojo tūkstantmečio pr.m.e. Lietuvoje savo profesionalų kelią gitara pradėjo šio amžiaus antroje pusėje.Pavieniai mėginimai neleisti atitrūkti Lietuvos gitaros kultūrai nuo pasaulinės - aiškiai nepakankami: trūksta informacijos, literatūros, koncertų, festivalių.Jeigu nesuskubti, užmarštin gali nukeliauti mūsų krašto gitaros puoselėtojų darbai. Neseniai įkurto Lietuvos Klasikinės ir Šiuolaikinės Gitaros Rėmimo Fondo tikslas - padėti vystytis gitaros menui Lietuvoje.
Seniai dienos šviesos laukia Stasio Daugirdo "Šiuolaikinės gitaros pradžiamokslis", klasikinės gitaros patriarcho Jurgio Rimkevičiaus darbai. Gitaros informacijos centro įkūrimas pasitarnautų kiekvienam besidominčiam gitara. Nemažesnę naudą duotų atvykstantys užsienio gitaristai koncertuoti ir vesti meistriškumo kursus.
Speciali parama reikalinga vykstantiems stažuotis į kitas šalis, rengiant konkursus ir festivalius.
Fondo veiklos vystymuisi padėtų bendradarbiavimas su kitais šioje srityje dirbančiais Lietuvos ir užsienio fondais.

ŠIŲ METŲ FONDO PROJEKTAI:
1. Lietuvos klasikinės gitaros klubo "Motus Recto" rengiamų Lietuvos gitaristų koncertų rėmimas.
2. Dokumentinio filmo kūrimas apie klasikinės gitaros pradininką Jurgį Rimkevičių.
3. Jaunųjų talentų rėmimas.

Fondo valdybos pirmininkas
Julius Kurauskas

Pagrindinis puslapis