PosakiaiMenas būti išmintingam – tai žinoti, į ką nereikia kreipti dėmesio.
V.Džeimsas

Didžiausia nuodėmė mūsų artimųjų atžvilgiu yra ne neapykanta, o abejingumas jiems.
B.Šo

Elgesys – tai veidrodis, kuriame kiekvienas parodo savo veidą.
J.V.Gėtė

Žmonės savo kūnu skiriasi labai mažai, skirtumų beveik nėra; dvasiniai jų skirtumai – dideli, neišmatuojami.
L.Tolstojus

Kiekvienas yra nelaimingas tiek, kiek tiki toks esąs.
Seneka

Juo mažiau žmogus žinai, juo paprasčiau gyveni.
E.M.Remarkas

Iš visų blogybių reikia pasirinkti mažiausiąją.
Demokritas

Saulėje yra vienintelis trūkumas: Ji negali matyti pati savęs.
Sokratas

Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių.
M.de Montenis

Tai, ką sunku padaryti, reikia daryti su didžiausiu atkaklumu.
Konfucijus

Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, akimis nematome.
A.de Sent-Egziuperi

Mes esame tikrai laisvi, kai išsaugojame sugebėjimą svarstyti savarankiškai, kai būtinybė nepriverčia mus ginti svetimų nuomonių.
Ciceronas

Melas – plonasienis daiktas; gerai įsižiūrėjus, jis persišviečia.
Seneka

Spartinti normalią laiko tėkmę – labai brangus dalykas. Tad žiūrėkime, kad nereikėtų jam mokėti palūkanų.
A.Šopenhaueris

Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi.
Ch.Ortega I Gasetas

Žmonės žaidžia gyvenimą – kuo tragiškesnė kaukė, tuo didesnis juokdarys po ja slepiasi.
Ch.Ortega I Gasetas

Tikroji gyvenimo pilnatvė – ne pasitenkinimo ramybė, o tikslo siekimo procesas, jo įtvirtinimo akimirka.
Ch.Ortega I Gasetas

Kai buvęs idealas tampa kasdienine tikrove, jis neišvengiamai žūva.
Ch.Ortega I Gasetas

Tiek aukščiausia, tiek ir žemiausia kritikos forma – savotiška autobiografija.
O.Vaildas

Tai, kuo neabejoji, visada būna netikra. Kaip tik dėl to tikėjimas toks lemtingas, o romantika tokia pamokanti.
O.Vaildas

Menininkas tampa savimi nuolat eidamas nuo savęs prie kitų ir nuo kitų prie savęs, jis visados yra pusiaukelėje tarp grožio, be kurio negali apsieiti, ir bendrijos, iš kurios negali ištrukti. Štai kodėl tikri menininkai nieko nesmerkia, užuot teisę, jie įsipareigoja suprasti.
A.Kamiu

Jeigu menininkas nesutramdo savęs pats, jis paklaiksta ir ima vergauti šmėkloms.
A.Kamiu

Nuosprendis, kurį jūs sviedžiate kitiems, apsisuka ir grįžta atgal, tiesiai jums į veidą, šiek tiek jį sužeisdamas.
A.Kamiu

Kai matai, kiek tave yra aplenkusių, pagalvok, kiek nuo tavęs atsilikusių.
Seneka

Nė vienas iš žmogiškų dalykų nėra vertas, kad dėl jo labai sielvartautum.
Platonas

Nėra tikro malonumo be tikrų poreikių.
(Prancūzų)

Grožis – tam tikra genialumo forma, iš teisybės ji net aukščiau už genialumą, nes Grožio net aiškinti nereikia.
O.Vaildas

Tikroji pasaulio paslaptis – tai, kas matoma, o ne tai, kas nematoma...
O.Vaildas

Nūnai žmonės žino visų daiktų kainas, bet nežino nė vieno daikto vertės.
O.Vaildas

Dauguma žmonių bankrutuoja, per daug investavę į gyvenimo prozą. Bankrutuoti dėl poezijos – garbinga.
O.Vaildas

Menas yra gyvenimas aukštesnio laipsnio. Jis teikia daugiau džiaugsmo, bet ir greičiau suryja.
T.Manas

Nori gerai suvaidinti savo vaidmenį – padėk partneriui gerai suvaidinti jo vaidmenį.
N.Abalkinas

Žmogus myli ir gerbia kitą žmogų, kol negali apie jį spręsti, ir visos tos godos yra būsena nepasotinamo pažinimo...
T.Manas

Slepiamas sielvartas žiauresnis negu visos negerovės.
Volteras

Ką žmonės gauna nedėkodami, kuo jie naudojasi kaip pakliuvo, ką atiduoda kitiems, patys to nesuvokdami, ko netenka net nepastebėdami? (Gyvenimo)
Volteras

Gyvenimas nėra lengvas, tačiau jis mums duoda meną, tikėjimą ir meilę.
A.Kamiu

Nelaime – kaip vedybos. Manai, kad pats išsirinkai, o pasirodo, tave išrinko.
A.Kamiu

Gražiausi sumanymai žlunga dėl vykdytojų menkystės.
Brechtas

Išreikštos mintys visados yra negyvos.
H.Hesė

Mokėkite myleti meną savyje, o ne save mene.
K.Stanislavskis

Meną reikia jausti, o ne suprasti.
R. de Gurmonas

Menas visada buvo puikus visuomeninės santvarkos veidrodis.
R.Vagneris

Scenoje žmogus turi būti laipteliu aukščiau negu gyvenime.
K.L.Biorne

Žmogus laisvas tada, kai jis gali tai, ko nori, bet jis nelaisvas norėti: neįsivaizduojama, kad jis norėtų be priežasties.
Volteras

Kūrybai reikia kantrybės, be jos nieko nepasiekiama.
N.Gogolis

Menas – tai žmonijos sąžinė.
F.Hebelis

Išlaisvink žmogų, ir pradės kurti.
A. de Sent Egziuperi

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas.
Vydūnas

Ieškoti tiesos – nereiškia ieškoti to, kas geidžiama.
A.Kamiu

Menininkas priklauso savo laikui, gyvena jo teisėmis ir įpročiais; laikosi jo pažiūrų ir sampratos.
G.F.Hėgelis

Meno kūrinys būtinai turi išreikšti kokią nors didžią. Nuostabu tik tai, kas rimta.
A.Čechovas

Menas – tai mūšis. Mene nereikia savęs tausoti.
Ž.Mišle

Tikras menas aplenkia laiką.
R.Sen Pocis

Nemokėti pradžiuginti sielos – reiškia ją parduoti.
A.Kamiu