PAMOKOS
SIMBOLIAI
DERMĖS
 Laipsnių pavadinimai
 Diatoninės dermės
 Bibopinės dermės
 Kitos dermės
BLIUZINĖ GAMA
SIMBOLIŲ REIKŠMĖS
 Trigarsiai
 Kvintos
 Sekstos
 Septimos
 Nonos
 Undecimos
 Praplėtimai
 Alteruoti akordai
 Tercdecimos
NATŲ PAKABINIMAS
KLAJOJANTIS BOSAS